Categories
Inceputul Sfarsitului

Restaurarea ta/natiunii


Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. – 2 Cronici 7:14 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014


Mărturisirea Păcatelor

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. – Iacob 5:16 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014


Rugaciunea

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii. – Efeseni 6:18 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014

Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. – Coloseni 4:2 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase. – Luca 18:1 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014


Cautarea lui Dumnezeu

Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. – Evrei 11:6 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014

Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu. – Psalmi 14:2 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014

29. Şi, dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău. 30 Şi după ce ţi se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi vei asculta glasul Lui, 31 căci Domnul, Dumnezeul tău, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi şi nu te va nimici; El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinţii tăi. – Deuteronom 4: 29 – 31 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. – Matei 6:33 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014


Autoevaluare

Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. – 1 Corinteni 11:31 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014

2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, 3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, 4 vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. – 2 Timotei 3:2-5 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014


Pocainta

Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. – Faptele Apostolilor 3:19 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014


Evaluarea Bisericii

Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi, dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? – 1 Petru 4:17 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014