Categories
Inceputul Sfarsitului

Biserica va fi rapita inainte de necaz

1 Tesaloniceni 5

Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, 10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11 De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. – 1 Tesaloniceni 5 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)

Apocalipsa 3

10 Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. – Apocalipsa 3 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)

Luca 17

26 Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: 27 mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi. 28 Ces-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, 29 dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi. 30 Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.  – Luca 17 – Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)