Categories
Inceputul Sfarsitului

Cine sunt eu in Cristos

Sunt copilul lui Dumnezeu

Ioan 1:12 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;


Sunt prietenul lui Isus

Ioan 15:14 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
14 Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.


Sunt mostenitor impreuna cu Isus.

Romani 8:17 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
17 Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.


Sunt un templu al lui Dumnezeu. Duhul Lui și viața Lui trăiesc în mine.

1 Corinteni 6:19 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?


Sunt membru al trupului lui Hristos.

1 Corinteni 12:27 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
27 Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui.


Sunt rascumparat si iertat.

Coloseni 1:14 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.


Sunt liber de condamnare.

Romani 8:1 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
8 Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.


Sunt o creație nouă pentru că sunt în Hristos.

2 Corinteni 5:17 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.


Nu mi-e teama

2 Timotei 1:7 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.


Sunt așezat în locurile cerești împreună cu Hristos.

Efeseni 2:6 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
6 El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus.


Am acces direct la Dumnezeu.

Efeseni 2:18 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
18 Căci prin El şi unii, şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.


Sunt ales să aduc roade.

Ioan 15:16 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
16 Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-amrânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.


Sunt socotit neprihanit.

Romani 5:1 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
5 Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.


Sunt cetățean al cerului.

Filipeni 3:20 Cornilescu 1924 – Revised 2010, 2014 (RMNN)
20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.